Sobotni spacer

23 03 2013

Tradycyjny już (nowa ¶wiecka tradycja) sobotni spacer z kijkami wokół jeziora Rusałka. Tym razem pięknie dopisało słońce i szło się bardzo przyjemnie, choć przy hipodromie na Woli jak zwykle gwizdało mocno.Rusałka ponownie

23 02 2013

Wła¶ciwie to okolice Rusałki, bo samego jeziora na zdjęciach nie widać. Trudno zrobić ciekawe zdjęcie białej płaszczyzny.

1. Jakie¶ chęchy

2. Hipodrom Wola

3. Dolina Bogdanki

4. Strumień Bogdanka

5. Strumień Bogdanka

6. Wypożyczalnia na plażyRusałka

20 01 2013

Oczywi¶cie chodzi o jezioro Rusałka w Poznaniu.